1. Realiseren groene en duurzame economie

2. Vergroten concurrentiepositie

3. Investeren in kennisontwikkeling en arbeidsmarkt


5. Versterken vrijetijdseconomie